Somliga...

Betänk hur mkt oftare du lider av din egen ilska, frustration ell sorg än av de saker som du är arg ell ledsen över, kära du.. Tänk om, gör RÄTT!!! alt. Tänk RÄTT, gör om.. (En början på din resa), ❤🙏👍..

Hämta fler inlägg