Välbefinnande,.

välmående och god ps hälsa är viktiga parametrar för befolkningen och landet i stort, dock perioder under senare tid av det motsatta, idag också pers mödosamt, lämnat dem "professionella" på omr precis, 😢😱😷..
Att hjälpa - Ej stjälpa - Fysiskt - Hälsan först - Psykiskt - Välbefinnande - Välmående