När viljan finns,.

blåsorna klassas som tecken på "brännmärken" bland läkare och andra inom vården, (jag då, inom vården?, lol..😊). Fr tid i v, stkmsk☝️. Jag klassar det som tecken på vilja, av 3 graden..
Blåsor - Brännmärke - Stakmaskin - Träningspass - Vilja