joakim ramqvist hallin

Lite av varje om min resa genom livet,..

Validering,.

att bekräfta sig själv och andra. Det gäller för oss människor att vara accepterande och närvarande i mötet m andra för då är våra förutsättningar mer goda för att relationen skall bli bra. Men det krävs också ngt mer än just mental inställning för att skapa goda relationer. När du psykolog, terapeut, vän ell kompis umgås m andra vill du få ut ngt av mötet, ell hur, du vill känna dig bekräftad. För att få bekräftelse behöver vi kunna ge bekräftelse. Bekräftelse, ell validering som det kallas är att i handling och ord visa vår medvetenhet om och acceptans av ngn annan. Validering är således ngt som den andre kan märka och uppskatta, ngt som motiverar den andre till att fortsätta samvaron och kanske fördjupa relationen. Vi ger och tar emot, allt enl förstärkningsprinciperna..
Taggar: Acceptans., Att kunna hjälpa, B. F. Skinner, Bekräftelse och beröm, Ej döma, Ej dömande, Förstärkningsprinciper, Försvagningsprinciper, Lyssna, Medvetet närvarande, Mötet, Relationer, Samvaro, Skinner, Validering, Vara närvarande;