I varningens tecken,.

bästa mördare, tillägnad en person (finns ALLT för många) som ej skulle ha satt sin fot på vår mark, talar här om somliga och m sanningens ord de flesta invandrare under senare tid. Speciellt i detta fall män (ell man i detta fall) fr landet Eritrea. Om GUD finns lär du märka det i sinom tid, sitter inne m en del info. Man mördar inte oavsett offer och/ell orsak i synnerhet ej en mor m sin son, "ostraffat". Flyttas du inte fr där du nu befinner dig kommer GUD visa sin rättvisa och jag talar här ej om Allah!!!
Den som lever får se - Du kommer aldrig undan - Dömd av gud - Dömd av rättsväsendet - Ej ännu ej dömd av somliga - Glömmer gör jag aldrig - Glömmer gör man aldrig - Glömmer gör vi aldrig - Gud. - Hämnd - IKEA - Inside information - Kriminalvården - Kumla anstalten - Mord - Ostraffad - Polis - Poliser - Salberga anstalten - Straffad