Motivation,.

Vilkor för detta betydelsefulla ord är att du känner att det du gör är meningsfullt. Känner du en mening i det du gör kommer du också att vara motiverad. Det intr är att du själv kan bestämma dig för att vara motiverad, kom ihåg att du ej är beroende av vad andra personer säger ell gör, 🙏💘🙏..
Beslutsamhet - Eget ansvar - Glädje - Kärlek - Lycka - Meningsfullhet - Motivation