Ett riksdagsbesök rikare,.

tredje ggn i ordningen, idag i form av ett studiebesök som avslutning på kursen..
Kurs - Riksdagen - Rosenbad - Studiebesök - Utbildning