"Möjligheten att påverka"

Jag beskriver ett av dagens spännande och intressanta möten m följande ord; Lär mig att få mod att ändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan förändra och visdom nog att förstå skillnaden..
"Etiken" - Förståelse - Kärlek - Lördag - Mod - Möjligheten - Spännande möte - Visdom. - acceptans