Dis...

Uppsala D...

Distingsmarknaden hålls fortfarande, första måndagen och tisdagen i februari på Vaksala torg i Uppsala. I samband med det årliga disablotet i februari (vanligen i äldre tid avhölls de vid första fullmånen efter trettondagen) sammankallades distinget – ett rådslag från förkristen tid som överlevde asadyrkan. Under medeltiden hölls förhandlingarna vid kyndelsmässan i början av februari. I anknytning till överläggningarna kom handelsmän från när och fjärran, och träffen b...

Hämta fler inlägg