Aktier

Så, tecknat två "poster" i ftg och aktien "Lifco". Tror starkt på dem efter en lite djupare granskning en bara en "okulär besikting", erhållit hj fr en insiderkälla samt gått på min intution och magkänsla. Handlade även fler Elektrolux samt Astra (AstraZeneca)..
Astra - Bright money fot black days - Ekonomi - Elektrolux - Framtid - Insider - Lifco - Sparande