Finns många levnads"regler",.

som är och bör/skall vara individuella, här nedan sju st som ngn alltid passar för somliga;
 
Där och då - Här och nu - Levnadsregler - Närvaro - Sinnesfrid