Kära gamla kvarter,.

Två av mina barndomshus som jag bodde tillsammans m mor och syskon innan jag gjorde värnplikten och sedan ordnade eget boende, en svunnen tid m goda som sämre minnen..
Kära mor. - Kära syskon - Minnen - Nostalgi - Uppväxt