7 Tips från mig som håller dig frisk,.

1, DELA INTE VATTENFLASKA! 2, HA GOD HYGIEN - DUSCHA dir EFTER TRÄNINGEN! 3, PUTTA IGEN INFEKTIONSFÖNSTRET GENOM ATT ÄTA ETT LITET MELLANMÅL dir EFTER PASSET! 4, DRICK ORDENTLIGT UNDER OCH KRING DIN TRÄNING! 5, KOM IHÅG ATT DU ÄR MER MOTTAGLIG dir EFTER TRÄNING OCH TÄVLING! 6, PILLA DIG INTE I NÄSAN, ÖGONEN, ÖRONEN ell MUNNEN! 7, SOV ORDENTLIGT!
Frisk. - Tips. - Träning. - Tävling.