Insikt

 
Ge andra kinden - Insikt - Men älska ändå - Mognad - Självrespekt - Ty kärleken segrar