Be helpful,.

when you see a person without a smile, give them yours..
Att bry sig om - Att hjälpa - Egna tankar - Helpfull - Medmänsklighet - Tankar