Försvarsmekanis...

anv oss av mer ell mindre, medvetet ell omedvetet, tänker främst på 3 st men nämner samtliga: BORTTRÄNGNING; är den försvarsmekanism som innebär att obehagliga känslor trängs bort fr det medvetna. Då slipper jaget vara medvetet om konflikter som det inte kan lösa. Ex, man glömmer bort ett planerat tandläkarbesök för att man känner sig tvingad att befinna sig i en situation man inte kan hantera. REAKTIONSBILDNING; innebär att man vänder otillåtna impulser till sin motsat...

Hämta fler inlägg