Ett plus ett blir tre

nej det kan det aldrig bli, men vi benämner det och innebörden som "synergieffekt".  Ett annat kärt uttryck är "två flugor i en smäll" som eg kan skrivas tre, fyra ell hur många som hellst flugor i "en smäll"..
 
Intresse flagga, (annalkande Nationaldag till ära) ell hur?
Ordspråk - Talesätt